Recikliranje

S 1. julijem 2007 so v veljavo stopili novi predpisi, t. i. Pravilnik o odpadni elektricni in elektronski opremi, ki ljudi spodbujajo k organiziranemu zbiranju oziroma recikliranju odsluženih elektricnih izdelkov, namesto da bi jih preprosto vrgli proc.

Zakaj je recikliranje elektricnih aparatov pomembno?
Recikliranje neželenih elektricnih aparatov je koristnejže za okolje. Elektronskih naprav in baterij, akumulatorskih ali navadnih, se ne sme odlagati med navadne gospodinjske odpadke, temvec jih je treba ustrezno reciklirati in tako šcititi okolje ter tako tudi zmanjšati trošenje dragocenih virov.

Kako lahko recikliram svoje stare elektronske izdelke?
Vaše obcinske oblasti in komunalno podjetje vam bodo znali najbolje svetovati glede recikliranja v vašem kraju.